NoviCE

 • 04.08.2022 0 Komentarji
  HNG. d.o.o. izvaja gradbena dela v sklopu zunanje ureditve HE Sava

  HNG d.o.o. izvaja gradbena dela v sklopu zunanje uredive HE Sava - Gorenjske elektrarne, d. o. o., v Kranju. 

  Preverite več
 • 04.08.2022 0 Komentarji
  HNG. d.o.o. izvaja gradbena dela na projektu Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

  V sklopu izvedbe projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. faza / vodnogospodarske ureditve«, za naročnika DRSV, podjetje HNG d.o.o. izvaja gradbena dela na pritokih Selške Sore v Železnikih.

  Preverite več
 • 28.06.2022 0 Komentarji
  HNG d.o.o. postal član Združenja asfalterjev Slovenije

  ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, je strokovno, neprofitno in nestrankarsko združenje cestogradbenih strokovnjakov in podjetij, ki delujejo na področju asfalterstva.

  Preverite več
 • 28.06.2022 0 Komentarji
  ​Na območju kompleksa HNG d.o.o. je dne 10. 5. 2022 potekala operativna vaja Gasilske zveze Mengeš

  Pri vaji so so sodelovala vsa tri društva: PGD Mengeš, PGD Topole in PGD Loka pri Mengšu. Njihove naloge so bile gašenje požara, reševanje oseb in nudenje prve pomoči poškodovanim.

  Preverite več
 • 24.06.2021 0 Komentarji
  HNG d.o.o. med prejemniki spominskega znaka "Za požrtvovalnost v boju proti COVIDU-19"

  Vlada Republike Slovenije je 18. junija 2020 sprejela Uredbo o spominskem znaku za »požrtvovalnost v boju proti Covidu-19« in imenovala komisijo, ki je obravnavala predloge za podelitev spominskega znaka. 

  Preverite več
 • 01.06.2021 0 Komentarji
  HNG d.o.o. ponovno koncesionar za vzdrževanje cest ter po novem tudi prometne signalizacije in prometne opreme, v občini Medvode

  Podjetje HNG d.o.o. je ponovno pridobilo koncesijo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest ter po novem tudi prometne signalizacije in prometne opreme, v občini Medvode.

  Preverite več
 • hng
  27.05.2021 0 Komentarji
  Usposabljanje in opravljanje izpita za voznika viličarja in upravljalca težke gradbene mehanizacije

  Podjetje HNG je za zaposlene organiziralo usposabljanje in opravljanje izpita za voznika viličarja in upravljalca težke gradbene mehanizacije (TGM).


  Preverite več
 • 24.05.2021 0 Komentarji
  Odstranjevanje dresnika na Puštalu

  Občina Škofja Loka se je odločila, da v letu 2021 organizirano in sistematično pristopi k reševanju problematike nenadzorovanega širjenja dresnika. V okvir Projekta izobraževanja in osveščanja javnosti o pomenu in problematiki invazivnih vrst, ki ga vodi Ljudska univerza Škofja Loka, spada tudi preizkus različnih tehnik zatiranja dresnika, ki se izvaja na pilotnih lokacijah.

  Preverite več
 • medvode, zimska služba, pluženje
  25.01.2021 0 Komentarji
  Zimska služba - kako deluje?

  Televizija Medvode je pripravila prispevek o izvajanju zimske službe v Občini Medvode, ki jo, s sodobno in okolju prijazno mehanizacijo, izvaja koncesionar, podjetje HNG d.o.o. V prispevku so podani podatki o velikosti in posebnostih cestnega omrežja, pogoji za pričetek izvajanja zimske službe, roki za izvedbo del ter kontakt koncesionarja, na katerega občani posredujejo informacije, v zvezi z izvajanjem zimske službe.

  Preverite več
 • Občina Medvode, zimska služba
  07.12.2020 0 Komentarji
  Video prispevek o izvajanju zimske službe na Televiziji Medvode

  Na območju občine Medvode izvaja zimsko službo, s sodobno in okolju prijazno mehanizacijo, podjetje HNG d.o.o. 

  S ciljem seznanitve občanov o izvajanju zimske službe, je Televizija Medvode objavila video prispevek.

  Preverite več
 • Najhitreje rastoča osrednjeslovenska podjetja
  30.09.2020 0 Komentarji
  HNG d. o. o. na 13. mestu med najhitreje rastočimi podjetji v osrednjeslovenski regiji

  Časopisno podjetje Dnevnik vsako leto organizira izbor regijskih kandidatov za podelitev prestižnega priznanja zlata, srebrna in bronasta gazela leta. Osnova za izbor so najhitreje rastoča podjetja v šestih slovenskih regijah.

  Preverite več
 • sanacija škode po neurju, domžale
  16.08.2020 0 Komentarji
  Pomoč pri sanaciji škode po neurju v Domžalah

  29. julija 2020 je občino Domžale prizadelo močno neurje, ki sta ga spremljala močan veter in toča. Poškodovanih je bilo več sto streh na objektih ter številna vozila, regijski center za obveščanje je na večer ujme prejel več kot 800 klicev na pomoč. Po ujmi sta lokalna skupnost in Civilna zaščita pričeli s sanacijo javne infrastrukture ter poškodovanih objektov. V petih dneh je bilo skupaj v intervencijo vključenih 1200 posameznikov ki so pomagali odpravljati posledice ujme.

  Preverite več
 • podpis pogodbe, vzdrževanje cest
  12.09.2019 0 Komentarji
  Podpis okvirnega sporazuma z občino Domžale

  Občina Domžale je spomladi letos na Portalu javnih naročil objavila javno naročilo z namenom sklenitve, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec HNG d.o.o., Prešernova c. 35, Mengeš kot vodilni partner pri sporazumu. Pomgrad – SP d.d. in PZG d.o.o. bosta pri sporazumu sodelovala kot partnerja. Pogodbena vrednost pogodbe znaša 5.371.113,00 € brez DDV.

  Preverite več
 • 06.08.2019 0 Komentarji
  Nova pogodba z Občino Vodice

  Družba HNG d.o.o. je v sodelovanju s partnerjema NIVIG d.o.o. in PZG d.o.o. dne 30. 7. 2019 z Občino Vodice podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Prometne in komunalne infrastrukture vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« v skupni vrednosti 2.173.049,15 z DDV. V okviru navedenega projekta bo zgrajena meteorna kanalizacija, urejeni vodovodi, javna razsvetljava, asfaltiranje, telekomunikacije, električni vodi, TK vodi in podobno.

  Preverite več
 • hng, bauma, bauma2019
  28.06.2019 0 Komentarji
  Bauma 2019

  Predstavniki podjetja HNG d.o.o. so se v aprilu udeležili sejma Bauma 2019, ki je vodilni sejem gradbene mehanizacije in materialov, rudarskih strojev in gradbenih vozil ter je potekal v Münchnu od 8. do 14. aprila 2019.

  Preverite več
 • hng, tečaj motorna žaga
  03.06.2019 0 Komentarji
  Usposabljanje z žago

  Podjetje HNG je za zaposlene organiziralo tečaj “Varno delo z motorno žago”. Osnovni namen tečaja je bilo povečati varnost delavcev pri podiranju dreves, povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo (s pravilno vzdrževano motorno žago se zmanjša možnost poškodb in urezov pri delu z motorno žago), poudariti pomen osebne varovalne opreme in predstaviti zakonske predpise s področja dela.

  Preverite več

O podjetju

Kratko ime: HNG d.o.o.

Dolgo ime: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Naslov: Prešernova cesta 35, 1234 MENGEŠ
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: [email protected]
URL: www.hng.si
Matična številka: 6499104
Davčna številka: SI39824080
Osnovni kapital: 350.000,00 EUR
Direktor: Martin Plut