HNG. d.o.o. izvaja gradbena dela v sklopu zunanje ureditve HE Sava

HNG d.o.o. izvaja gradbena dela v sklopu zunanje uredive HE Sava - Gorenjske elektrarne, d. o. o., v Kranju. 

0
Feed