Zimska služba

Zimska služba omogoča prevoznost cest in javnih površin v času zimskih razmer. V koledarskem času traja od 15. novembra do 15. marca. V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, in sicer v Občini Mengeš, v Občini Domžale skupaj s podjetjem KPL d.o.o., v občini Medvode in na delu državnih cest Območja 5 pa skupaj s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. Za uspešno izvajanje teh nalog ima podjetje cestno bazo v Mengšu, kjer ima pokrita skladišča za sol in druge agregate, ter skladišča opreme.

Glavni dežurni telefon za celotno zimsko vzdrževanje je 041 602 478, na katerem smo dosegljivi 24 ur na dan.

Brezplačna številka za posredovanje informacij, povezanih s stanjem  vzdrževanih cest in zimsko službo

   080-28-40

Vzdrževanje cest predstavlja letno vzdrževanje cest, ki je koledarsko omejeno na čas med 15. marcem in 15. novembrom ter zimsko službo, ki se izvaja v času med 15. novembrom in 15. marcem.