HNG. d.o.o. izvaja gradbena dela na projektu Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore

V sklopu izvedbe projekta »Protipoplavna ureditev Selške Sore - I. faza / vodnogospodarske ureditve«, za naročnika DRSV, podjetje HNG d.o.o. izvaja gradbena dela na pritokih Selške Sore v Železnikih.

0
Feed