Nova pogodba z Občino Vodice

Družba HNG d.o.o. je v sodelovanju s partnerjema NIVIG d.o.o. in PZG d.o.o. dne 30. 7. 2019 z Občino Vodice podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Prometne in komunalne infrastrukture vzporedne gradnje s kohezijskim projektom (Polje, Utik, Bukovica)« v skupni vrednosti 2.173.049,15 z DDV. V okviru navedenega projekta bo zgrajena meteorna kanalizacija, urejeni vodovodi, javna razsvetljava, asfaltiranje, telekomunikacije, električni vodi, TK vodi in podobno.

0
Feed