Ureditev Slovenske ceste v središču Mengša

Podjetje HNG d.o.o. je pričelo z izvedbo gradbenih del za ureditev glavne ceste G2-104/1496 Mengeš, ki poteka skozi središče naselja Mengeš.

Gradbena dela obsegajo ureditev cestnih površin ter površin za pešce in kolesarje vzdolž Slovenske ceste v Mengšu, med Glavnim trgom na severu in križiščem Slovenske in Grobeljske ceste na jugu, ureditev priključkov obstoječih ulic in cest na Slovensko cesto v omenjenem območju ter ureditev križišča Kolodvorske in Kamniške ceste na severnem delu območja. Predvideno je izboljšanje vseh že obstoječih površin za pešce in kolesarje, posodobitev komunalne infrastrukture ter ozelenitev Slovenske ceste in Glavnega trga.


Podjetje HNG d.o.o. bo v okviru projekta, kot podizvajalec gradbenih del za podjetje Trgograd, d.o.o., izvedlo rušenje ceste, obnovo vodovoda in kanalizacije ter izvedbo spodnjega ustroja ceste. Rok za izvedbo del je april 2023.

0
Feed