HNG d.o.o. med prejemniki spominskega znaka "Za požrtvovalnost v boju proti COVIDU-19"

Vlada Republike Slovenije je 18. junija 2020 sprejela Uredbo o spominskem znaku za »požrtvovalnost v boju proti Covidu-19« in imenovala komisijo, ki je obravnavala predloge za podelitev spominskega znaka. 

Prejemnik spominskega znaka "Za požrtvovalnost v boju proti Covid-u-19" je bilo tudi podjetje HNG d.o.o., ki je spominski znak prejelo za logistično podporo Centru za zaščito in reševanje ter Zdravstvenemu domu Domžale, v kriznem času epidemije. 

Podelitve sta se udeležila direktor podjetja Martin Plut in Boža Vidmar.


0
Feed