HNG d.o.o. ponovno koncesionar za vzdrževanje cest ter po novem tudi prometne signalizacije in prometne opreme, v občini Medvode

Podjetje HNG d.o.o. je ponovno pridobilo koncesijo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest ter po novem tudi prometne signalizacije in prometne opreme, v občini Medvode.

S ciljem seznanitve občanov o novem, obstoječem, koncesionarju za izvajanje javne službe vzdrževanja občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme, je Televizija Medvode objavila video prispevek.

Video prispevek je na voljo na spodnji povezavi: 0
Feed