5 milijonska investicija za dokončanje kanalizacije na širšem območju Nove Gorice

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – aglomeracija ID 1515 Kromberk

Direktor podjetja HNG d.o.o., Martin Plut in župan Mestne občine Nova Gorica, Samo Turel, sta 24. 2. 2023 podpisala pogodbo za izvedbo del na fekalnem kanalizacijskem omrežju operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – aglomeracija ID 1515 Kromberk«. Skladno s pogodbo bo še letos zgrajenih  12 novih odsekov kanalizacijskega sistema na območju krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Rožna Dolina in Kromberk-Loke. Z izvedenimi deli bo ljudem in okolju zagotovljen ustrezen življenjski standard, med drugim bo na novo priključenih od 500 do 1000 gospodinjstev.

 

Vrednost pogodbenih del znaša 5 milijonov evrov, od tega je občina pridobila 2 milijona nepovratnih kohezijskih sredstev. Več informacij je na voljo na naslednjih povezavah: 

0
Feed