Naše glavne dejavnosti so

Nizke gradnje

Podjetje HNG d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavno predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih opravljamo v okviru nizkih gradenj, so gradnja in rekonstrukcija cest in ulic ter gradnja komunalne infrastrukture. V okviru komunalne infrastrukture se izvaja: izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov in električnih napeljav.

Ravno tako pa se podjetje ukvarja z izvedbo zunanjih ureditev, kjer predvsem urejamo dvorišča. Za izvedbo ročnega asfaltiranja ima podjetje HNG d.o.o. lastno asfaltersko ekipo z ustrezno opremo.

Vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest predstavlja letno vzdrževanje cest, ki je koledarsko omejeno na čas med 15. marcem in 15. septembrom, ter zimska služba, ki se izvaja v času med 15. septembrom in 15. marcem.

Zimsko službo in letno vzdrževanje cest opravljamo na območju občine Medvode, na območju občine Domžale izvajamo navedeno storitev kot podizvajalci družbe KPL d.o.o., ravno tako pa sodelujemo pri vzdrževanju državnih cest z Gorenjsko gradbeno družbo in CPK d.d.. Letno vzdrževanje cest pa izvajamo na območju občine Vodice, ter zimsko na območju občine Mengeš.

Podjetje se je z izvajanjem tovrstnih del ustrezno opremilo s specialno tehnično opremo in kadrovsko usposobilo, tako da v večji meri storitve opravljamo samostojno, nekaj pa v sodelovanju s strokovno usposobljenimi kooperanti.

Brezplačna številka za posredovanje informacij povezanih s stanjem vzdrževanih cest in zimsko službo.

080-28-40

Hidrotehnika

Podjetje se ukvarja z urejanjem vodotokov in hudournikov. V to področje spada košnja in čiščenje brežin, sanacija brežin kot posledica visokih voda, sanacija zajed ipd..
 
Podjetje se v sodelovanju s partnerjema Nivo eko d.o.o. in EHO PROJEKT d.o.o. konec leta 2018 prijavilo na javni razpis Ministrstva za okolje in prostor, Direkcije za vode »Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike slovenije« za Sklop 1, Kranj – Koncesija za območje zgornje Save. Postopki za izbiro so še v teku.

Zimska služba

Zimska služba omogoča prevoznost cest in javnih površin v času zimskih razmer. V koledarskem smislu traja od 15. novembra do 15. marca. V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, in sicer na območju občine Mengeš, na območju občine Domžale skupaj s podjetjem KPL d.o.o., na območju občine Medvode in na delu državnih cest pa skupaj s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. in CPK d.d.. Za uspešno izvajanje teh nalog ima podjetje cestno bazo v Mengšu, kjer ima pokrita skladišča za sol in druge agregate, ter skladišča opreme.

Brezplačna številka za posredovanje informacij povezanih z vzdrževanje cest in zimsko službo.

080-28-40

Ročno asfaltiranje

Podjetje ima lastno ustrezno usposobljeno in opremljeno ekipo za ročno asfaltiranje manjših dvorišč. Za pripravo ponudbe pošljite povpraševanje na elektronski naslov [email protected].

O podjetju

Kratko ime: HNG d.o.o.

Dolgo ime: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Naslov: Prešernova cesta 35, 1234 MENGEŠ
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: [email protected]
URL: www.hng.si
Matična številka: 6499104
Davčna številka: SI39824080
Osnovni kapital: 350.000,00 EUR
Direktor: Martin Plut