hng, tečaj motorna žaga

Usposabljanje z žago

Podjetje HNG je za zaposlene organiziralo tečaj “Varno delo z motorno žago”. Osnovni namen tečaja je bilo povečati varnost delavcev pri podiranju dreves, povečati varnost uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo (s pravilno vzdrževano motorno žago se zmanjša možnost poškodb in urezov pri delu z motorno žago), poudariti pomen osebne varovalne opreme in predstaviti zakonske predpise s področja dela.

0
Feed