Odstranjevanje dresnika na Puštalu

Občina Škofja Loka se je odločila, da v letu 2021 organizirano in sistematično pristopi k reševanju problematike nenadzorovanega širjenja dresnika. V okvir Projekta izobraževanja in osveščanja javnosti o pomenu in problematiki invazivnih vrst, ki ga vodi Ljudska univerza Škofja Loka, spada tudi preizkus različnih tehnik zatiranja dresnika, ki se izvaja na pilotnih lokacijah.

Ker se kot izkušena ekipa strokovnjakov s področja vodarstva zavedamo problematike dresnika, njegove hitrosti razraščanja in težavne odstranitve in ker vemo, da je pri tem čas bistvenega pomena, je podjetje HNG d.o.o., skupaj z občino Škofja Loka, samoiniciativno pristopilo k odstranjevanju dresnika na območju Puštala, v Škofji Loki. Z izbranim ukrepom, redno strokovno košnjo, skupaj z Občino Škofja Loka, v naslednjih letih pričakujemo pozitiven rezultat, saj naj bi ob redni periodični košnji, v naslednjih letih v tolikšni meri oslabili rastline, da bo rast dresnika zaustavljena.

0
Feed