​Na območju kompleksa HNG d.o.o. je dne 10. 5. 2022 potekala operativna vaja Gasilske zveze Mengeš

Pri vaji so so sodelovala vsa tri društva: PGD Mengeš, PGD Topole in PGD Loka pri Mengšu. Njihove naloge so bile gašenje požara, reševanje oseb in nudenje prve pomoči poškodovanim.

.

0
Feed