Naše glavne dejavnosti so

Nizke gradnje

Podjetje HNG d.o.o. je na področju nizkih gradenj prepoznavno predvsem na območju osrednje Slovenije. Dela, ki jih opravljamo v okviru nizkih gradenj, so gradnja in rekonstrukcija cest in ulic ter gradnja komunalne infrastrukture. V okviru komunalne infrastrukture se izvaja: izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov in električnih napeljav.
Izvajamo tudi vodnogospodarske ureditve, kot so različne sanacije brežin vodotokov in hudournikov ter čiščenje vodotokov.
Ravno tako pa se podjetje ukvarja z izvedbo zunanjih ureditev, kjer predvsem urejamo dvorišča. Za izvedbo ročnega asfaltiranja ima podjetje HNG d.o.o. lastno asfaltersko ekipo z ustrezno opremo.

Vzdrževanje cest

Vzdrževanje cest predstavlja letno vzdrževanje cest, ki je koledarsko omejeno na čas med 15. marcem in 15. septembrom, ter zimska služba, ki se izvaja v času med 15. septembrom in 15. marcem.
Letno vzdrževanje cest opravljamo na območju Občine Vodice, skupaj s podjetjem KPL d.o.o. na območju Občine Domžale, ter skupaj s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. na območju Občine Medvode in na delu državnih cest Območja 5.
Podjetje se je za izvajanjem tovrstnih del ustrezno opremilo s specialno tehnično opremo in kadrovsko usposobilo, tako da v večji meri storitve opravljamo samostojno, nekaj pa v sodelovanju s strokovno usposobljenimi kooperanti.

Zimska služba

Zimska služba omogoča prevoznost cest in javnih površin v času zimskih razmer. V koledarskem času traja od 15. novembra do 15. marca. V sklopu zimske službe opravljamo dejavnosti, ki so potrebne za omogočanje prevoznosti cest in drugih javnih površin ter varnega prometa v zimskih razmerah, in sicer v Občini Mengeš, v Občini Domžale skupaj s podjetjem KPL d.o.o., v občini Medvode in na delu državnih cest Območja 5 pa skupaj s podjetjem Gorenjska gradbena družba d.d. Za uspešno izvajanje teh nalog ima podjetje cestno bazo v Mengšu, kjer ima pokrita skladišča za sol in druge agregate, ter skladišča opreme.
Glavni dežurni telefon za celotno zimsko vzdrževanje je 041 602 478, kjer smo dosegljivi 24 ur na dan.

Asfaltiranje

Podjetje ima lastno ustrezno usposobljeno in opremljeno ekipo za ročno asfaltiranje manjših dvorišč. Za pripravo ponudbe pošljite povpraševanje na elektronski naslov [email protected].

Pridružite se nam

Trenutno nimamo razpisanih prostih delovnih mest.

V podjetju HNG d.o.o. delujemo strokovnjaki za izvedbo izgradnje cest, vzdrževanje cestne infrastrukture in vodnogospodarskih ureditev. Zahvaljujemo se vam za zanimanje za zaposlitev v našem podjetju. Če imate strokovna znanja ter izkušnje, pridobljene na gradbenem področju, in bi se radi pridružili našemu kolektivu, lahko ponudimo priložnost tudi vam.
Pošljite nam elektronsko prijavo, ki ji dodate svoj življenjepis in se s tem vpišete v našo zaposlitveno bazo. S tovrstnim postopkom prijave želimo zagotoviti natančnejši in hitrejši pregled nad kandidati, ki se zanimajo za zaposlitev v našem podjetju.

O podjetju

Kratko ime: HNG d.o.o.

Dolgo ime: HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o.
Naslov: Prešernova cesta 35, 1234 MENGEŠ
Telefon: +386 8 205 80 28
E-pošta: [email protected]
URL: www.hng.si
Matična številka: 6499104
Davčna številka: SI39824080
Osnovni kapital: 350.000,00 EUR
Direktor: Martin Plut